20.10.2014 – Zakończenie rejestracji uczestników na stronie internetowej www.mt-oka.pl

14.11.2014 – I etap konkursu

do 19.11.2014 – Przesłanie wyników etapu szkolnego drogą elektroniczną

do 24.11.2014 – Przesłanie poprawionych prac do weryfikacji pocztą – liczy się data stempla pocztowego

15.12.2014 – Ogłoszenie wyników i listy półfinalistów

12.03.2015 – II etap konkursu

23.03.2015 – Ogłoszenie wyników II etapu i listy finalistów

11-12.06.2015 – Finał