II edycjaOgólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie

Discover Canada 2015

II ETAP (PÓŁFINAŁ)

Drugi etap konkursu odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu dnia 12 marca 2015 r. o godzinie 12:00. Numer sali zostanie podany w następnej korespondencji.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego nie pokrywa kosztów związanych przyjazdem uczestników konkursu oraz ich opiekunów do Sosnowca.

Przebieg –Półfinału

12:00 -12:45

Wykład dr Lindsay Thistle z Canadian Studies Centre, University of Trent w Kanadzie

13:15 –15:15
  • Uczniowie piszą pracę pisemną na jeden z dziewięciu ogłoszonych tematów.
  • W czasie półfinału zostaną wylosowane trzy tematy, z których uczestnik wybiera jeden 
  • Praca powinna zawierać ok. 600 słów (dopuszczalna ilość słów: między 540-660)
  • Czas przeznaczony na tę część półfinału to 2 godziny (120 minut)

 

16:00-17:00
  • Uczniowie piszą test składający się z krótkich pytań otwartych dotyczących tematyki z podanych stron internetowych, jak również bieżących informacji kulturowych i politycznych.
  • Czas pracy z arkuszem: 60 minut
  • Arkusz zawiera 35 pytań otwartych
  • Liczba punktów możliwych do uzyskania: 50
  • Odpowiedzi mogą zostać podane w równoważnikach zdań, punktach czy pojedynczych wyrazach.

 

  Dodatkowe informacje
  Wszystkie prace są kodowane.

Prace uczniów oceniają profesorowie i nauczyciele akademiccy powołani do Uniwersyteckiej Komisji Konkursu. Każda praca oceniana jest przez dwie osoby, a w przypadku różnicy zdań dotyczącej oceny, przez osobę trzecią.

  Do finału konkursu przechodzi maksymalnie 15 autorów prac, które otrzymały najwyższą ilość punktów.
  Pełna lista finalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 23.03.2015 r.
  Zakres materiału obowiązujący do III etapu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 25.03.2015 r.

 

  Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w  długopis lub pióro.

Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (legitymację szkolną, czy też dowód osobisty).

W przerwie uczniowie otrzymają kanapki i napoje.  W budynku Wydziału jest bar /restauracja. 

 

  Adres do korespondencji: DiscoverCanada.konsultacjemerytoryczne@us.edu.pl

 

Telefon do Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych:

32-3640 892

 

 

Informacja dotycząca punktacji zadań konkursowych II etapu.

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące  punktacji II etapu konkursu, uprzejmie informujemy, iż  za drugą część egzaminu konkursowego, czyli testu dotyczącego tego samego zakresu materiału,  który obowiązuje w przygotowaniu się do napisania esejów, uczestnik może zdobyć maksymalnie 50 punktów.

 
Obydwie części konkursu są bardzo ważne, gdyż ich celem jest wykazanie wiedzy jaką uczeń posiada na tematy kanadyjskie w połączeniu z umiejętnościami językowymi. Ponieważ esej, ze względu na swoja istotę, odzwierciedla takie umiejętności ucznia jak analiza i ewaluacja faktów, wyrażenie opinii czy  organizacja informacji, a również pozwala uczniowi zademonstrować w pełni zakres słownictwa i form gramatycznych, punktacja za tę część egzaminu jest odpowiednio wyższa i wynosi maximum 100 punktów. Sposób ewaluacji eseju jest podany na stronie internetowej konkursu.
 

Zatem podsumowując, uczestnik  jest w stanie teoretycznie uzyskać  za całokształt egzaminu 150 punktów.