INSTRUKCJA DLA SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W I ETAPIE

1. Pierwszy etap konkursu to zawody szkolne. Stanowią one etap kwalifikacyjny, którego zadaniem jest wyłonienie 40 uczniów do etapu II.

2. Zawody szkolne polegają na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 120 pytań testowych zamkniętych i otwartych, z zakresu znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie – zakres materiału do I etapu znajduje się w zakładce I etap na stronie internetowej www.mt-oka.pl

3. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursu, której przewodniczy nauczyciel, który dokonał zgłoszenia uczniów do Konkursu.

4. Do dnia 2 grudnia 2013 r . do nauczycieli prowadzących zawody szkolne (na podany w zgłoszeniu adres e-mail) zostaną przesłane indywidualne hasła uprawniające do pobrania testów pisemnych wraz z kluczem odpowiedzi. Materiały te będą dostępne w zakładce „Pliki do pobrania” na stronie  www.mt-oka.pl

5. Od dnia 4 grudnia 2013 r. osoby posiadające hasło będą mogły pobrać ze strony www.mt-oka.pl testy pisemne (celem powielenia dla potrzeb zawodów szkolnych) oraz klucz odpowiedzi. Aby pobrać test należy w podanych okienkach wpisać otrzymane hasło. Poprawne dane pozwolą na dostęp do strony z zamieszczonymi testami i kluczem do pobrania.

6. Zawody szkolne odbywają się 10 grudnia 2013 o godzinie 9.00. Czas pracy z arkuszem trwa 90 min.

7. Prace uczniów poprawiają nauczyciele powołani do Szkolnej Komisji Konkursu w danej szkole zgodnie z załączonym kluczem odpowiedzi. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu przesyła wyniki pocztą elektroniczną do dnia 13 grudnia 2013 na adres : mtdcanada2014@gmail.com oraz poprawione prace (w celu weryfikacji) na adres: ZSO Żory ul. Powstańców 6, 44- 240 Żory, woj.śląskiedo dnia 17 grudnia 2013.

8. Wyniki etapu szkolnego konkursu powinny zawierać :

– Dane szkoły (jak przy rejestracji uczestników)

– Dane nauczyciela odpowiadającego za etap szkolny (jak przy rejestracji)

– Listę uczniów zawierającą nazwiska i imiona uczniów oraz ich wyniki począwszy od najlepszego wyniku w szkole

8. Pełna lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie rozesłana na adresy szkół uczestniczących w konkursie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 20 grudnia 2013r.

9. Do drugiego etapu konkursu przechodzi 40 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów, to wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

10. Zakres materiału obowiązujący do II etapu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 20 grudnia 2013r.