VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie

Discover Canada 2020

II ETAP (PÓŁFINAŁ)

Drugi etap konkursu odbędzie się na 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, 
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu
dnia 25 lutego 2020 r. o godzinie 12:00

Numer Sali: TBA

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego nie pokrywa kosztów związanych przyjazdem uczestników konkursu oraz ich opiekunów do Sosnowca.

Przebieg –Półfinału

12:00 – 12:10 Przywitanie
12:10- 12:50 Wykład / Spotkanie – TBA
13:15 – 15:15 Uczniowie piszą pracę pisemną na jeden z sześciu ogłoszonych tematów.W czasie półfinału zostaną wylosowane trzy tematy, z których uczestnik wybiera jeden.Praca powinna zawierać ok. 600 słów (dopuszczalna ilość słów: między 540-660)Czas przeznaczony na tę część półfinału to 2 godziny (120 minut) ·     Liczba punktów możliwych do uzyskania: maximum 100 punktów. Zasady ewaluacji eseju są podane na stronie internetowej konkursu.
16:00 – 17:00 ·     Uczniowie piszą test składający się z krótkich pytań otwartych dotyczących tematyki esejów (materiał z podanych stron internetowych i wybranych tekstów), jak również bieżących informacji kulturowych i politycznych.  ·     Czas pracy z arkuszem: 60 minut Arkusz zawiera 35 pytań otwartych ·     Liczba punktów możliwych do uzyskania: maximum 50 punktów Odpowiedzi mogą zostać podane w równoważnikach zdań, punktach czy pojedynczych wyrazach.
Dodatkowe informacje
Wszystkie prace są kodowane. Prace uczniów oceniają profesorowie i nauczyciele akademiccy powołani do Uniwersyteckiej Komisji Konkursu. Każda praca oceniana jest przez dwie osoby, a w przypadku różnicy zdań dotyczącej oceny, przez osobę trzecią.
  Do finału konkursu przechodzi maksymalnie 12 autorów prac, które otrzymały najwyższą ilość punktów.
  Pełna lista finalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 04.03.2020 r.
  Zakres materiału obowiązujący do III etapu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 04.03.2020 r.
  Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w długopis lub pióro. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (legitymację szkolną lub dowód osobisty). W przerwie uczniowie otrzymają rogaliki i napoje. W budynku Wydziału jest bar /restauracja.
  Informacja dotycząca możliwości zakwaterowania Osoby, które potrzebują zakwaterowania w dniu przed lub po konkursie, mogą skorzystać z Domów Studenckich w Sosnowcu. Numer telefonu: 32-3689 407 Niepełnoletnie osoby mogą nocować tylko pod opieką wychowawcy, dorosłego opiekuna lub rodzica. W centrum Sosnowca dostępne są też hotele. Rezerwacja i koszt zakwaterowania we własnym zakresie.
  Adres do korespondencji: DiscoverCanada.konsultacjemerytoryczne@us.edu.pl

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa lub ewentualną rezygnację z udziału w konkursie do dnia 11.02.2020 za pośrednictwem maila. W razie pytań i wątpliwości również prosimy o kontakt mailowy. Telefon do Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych:  32-3640 892