VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie

Discover Canada 2019

II ETAP (PÓŁFINAŁ)

Drugi etap konkursu odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu dnia  26 lutego 2019 r.  o godzinie 12:00

Numer Sali: 0.3

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego nie pokrywa kosztów związanych przyjazdem uczestników konkursu oraz ich opiekunów do Sosnowca.

Przebieg –Półfinału

 

12:00 – 12:10 Przywitanie
12:10- 12:50 Interaktywny wykład oraz spotkanie z  J.E. panią Leslie Scanlon, Ambasadorem Kanady w Polsce, oraz Jeremy’m Wallace’m, doradcą ds. politycznych i społecznych 
13:15 – 15:15 ·         Uczniowie piszą pracę pisemną na jeden z sześciu ogłoszonych tematów.

·         W czasie półfinału zostaną wylosowane trzy tematy, z których uczestnik wybiera jeden.

·         Praca powinna zawierać  ok. 600 słów (dopuszczalna ilość słów: między 540-660)

·         Czas przeznaczony na tę część półfinału to 2 godziny (120  minut)

·         Liczba punktów możliwych do uzyskania: maximum 100 punktów.  Zasady ewaluacji eseju są podane na stronie internetowej konkursu.

16:00 – 17:00 ·         Uczniowie piszą test składający się z krótkich pytań otwartych dotyczących tematyki esejów (materiał z podanych stron internetowych i wybranych tekstów),  jak również bieżących informacji kulturowych i politycznych. 

·         Czas pracy z arkuszem: 60 minut

·         Arkusz zawiera 35 pytań otwartych

·         Liczba punktów możliwych do uzyskania: maximum 50 punktów

·         Odpowiedzi mogą zostać podane w równoważnikach zdań, punktach czy pojedynczych wyrazach.

                 Dodatkowe informacje
Wszystkie prace są kodowane.

Prace uczniów oceniają profesorowie i nauczyciele akademiccy powołani do Uniwersyteckiej Komisji Konkursu. Każda praca oceniana jest przez dwie osoby, a w przypadku różnicy zdań dotyczącej oceny, przez osobę trzecią.

  Do finału konkursu przechodzi maksymalnie 12 autorów prac, które otrzymały najwyższą ilość punktów.
  Pełna lista finalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 05.03.2019 r.
  Zakres materiału obowiązujący do III etapu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 07.03.2019 r.
  Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w  długopis lub pióro.

Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (legitymację szkolną lub dowód osobisty).

W przerwie uczniowie otrzymają rogaliki i napoje. W budynku Wydziału jest bar /restauracja.

  Informacja dotycząca możliwości zakwaterowania

Osoby, które potrzebują zakwaterowania w dniu przed lub po konkursie, mogą skorzystać z Domów Studenckich w Sosnowcu. Numer telefonu: 32-3689 407

Niepełnoletnie osoby mogą nocować tylko pod opieką wychowawcy, dorosłego opiekuna lub rodzica.

W centrum Sosnowca dostępne są też hotele.

Rezerwacja i koszt zakwaterowania we własnym zakresie.

 

Adres do korespondencji: DiscoverCanada.konsultacjemerytoryczne@us.edu.pl

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa lub ewentualną rezygnację z udziału w konkursie do dnia 12.02.2019 za pośrednictwem maila. W razie pytań i wątpliwości również prosimy o kontakt mailowy.

Telefon do Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych:

 32-3640 892