V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie

Discover Canada 2018

II ETAP (PÓŁFINAŁ)

 

Drugi etap konkursu odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu dnia  27 lutego 2018 r.  o godzinie 12:00

Numer Sali: TBA

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego nie pokrywa kosztów związanych przyjazdem uczestników konkursu oraz ich opiekunów do Sosnowca.

Przebieg –Półfinału

 

12:00 – 12:10 Przywitanie
12:10- 12:50 Wykład: dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, prezes PTBK
temat: “Canada’s Great War: Facts, Propaganda, Myths”
13:15 – 15:15 ·         Uczniowie piszą pracę pisemną na jeden z siedmiu ogłoszonych tematów.

·         W czasie półfinału zostaną wylosowane trzy tematy, z których uczestnik wybiera jeden

·         Praca powinna zawierać  ok. 600 słów (dopuszczalna ilość słów: między 540-660)

·         Czas przeznaczony na tę część półfinału to 2 godziny (120  minut)

·         Liczba punktów możliwych do uzyskania: maximum 100 punktów.  Zasady ewaluacji eseju są podane na stronie internetowej konkursu.

16:00 – 17:00 ·         Uczniowie piszą test składający się z krótkich pytań otwartych dotyczących tematyki esejów (materiał z podanych stron internetowych i wybranych tekstów),  jak również bieżących informacji kulturowych i politycznych. 

·         Czas pracy z arkuszem: 60 minut

·         Arkusz zawiera 35 pytań otwartych

·         Liczba punktów możliwych do uzyskania: maximum 50 punktów

·         Odpowiedzi mogą zostać podane w równoważnikach zdań, punktach czy pojedynczych wyrazach.

                 Dodatkowe informacje
Wszystkie prace są kodowane.

Prace uczniów oceniają profesorowie i nauczyciele akademiccy powołani do Uniwersyteckiej Komisji Konkursu. Każda praca oceniana jest przez dwie osoby, a w przypadku różnicy zdań dotyczącej oceny, przez osobę trzecią.

  Do finału konkursu przechodzi maksymalnie 15 autorów prac, które otrzymały najwyższą ilość punktów.
  Pełna lista finalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 05.03.2018 r.
  Zakres materiału obowiązujący do III etapu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 09.03.2017 r.
  Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w  długopis lub pióro.

Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (legitymację szkolną lub dowód osobisty).

W przerwie uczniowie otrzymają kanapki i napoje.  W budynku Wydziału jest bar /restauracja.

  Informacja dotycząca możliwości zakwaterowania

Osoby, które potrzebują zakwaterowania w dniu przed lub po konkursie, mogą skorzystać z Domów Studenckich w Sosnowcu. Numer telefonu: 32-3689 407

Zakwaterowanie jest odpłatne: 82 zł za nocleg w pokoju dwuosobowym.

Niepełnoletnie osoby mogą nocować tylko pod opieką wychowawcy, dorosłego opiekuna lub rodzica.

Osoby zainteresowane noclegiem w Domu Studenckim są proszeni o zgłaszanie poniższych informacji (w celu rezerwacji noclegu) najpóźniej do 12 stycznia 2018 na adres: DiscoverCanada.konsultacjemerytoryczne@us.edu.pl

– imię i nazwisko ucznia/uczniów (data urodzenia)

– imię i nazwisko opiekuna

– daty zakwaterowania (np. 26.02 – 27.02 )

  Adres do korespondencji: DiscoverCanada.konsultacjemerytoryczne@us.edu.pl

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa lub ewentualną rezygnację z udziału w konkursie do dnia 12.02.2018.  W razie pytań i wątpliwości również prosimy o kontakt mailowy.

Telefon do Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych:

 32-3640 892