Informujemy, że Finaliści przyjeżdżają̨ do Żor na własny koszt. Osoby, które zechcą̨ skorzystać́ z noclegu, robią̨ to również̇ na własny koszt.

Najbliższe hotele to:

  1. Stary Młyn – 150 m. od MOK-u, ul. Mę­czen­ni­ków Oświę­cim­skich 20
    tel.: +48 32 435 11 17 tel.: +48 508 350 385
  2. Alto – ok 250 m. od MOK-u, ul. Huloki 1, tel: 607 073 322
  3. Kameleon – hotel-spa, ok. 400m. od MOK-u, ul. Boryńska 7, tel: 48 32 72 31 148