WYNIKI III ETAPU
VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O KANADZIE „DISCOVER CANADA 2019”

Konkurs został wygrany przez Klaudię Stanisz I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, uczennicę p. mgr Eliza Kulińskiej.

Nagrodę za najlepszą prezentację otrzymał Bartosz Miernik z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, uczeń p. mgr. Doroty Tuszyckiej.

Ogłoszenie wyników zostało uświetnione występami muzycznymi, tanecznymi i teatralnymi uzdolnionych uczniów I LO w Żorach oraz najlepszą prezentacją tegorocznego konkursu. Odczytano listy od Pani Leslie Scanlon, Ambasador Kanady w Polsce. Przedstawiciele Władz Miasta Żory, Kuratorium Oświaty, Komisji egzaminacyjnej, Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczycieli I LO uroczyście wręczyli laureatom indeksy, nagrody i upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta Żory, Ambasadę Kanadyjską w Polsce oraz sponsorów – wydawnictwa: Pearson Central Europe Sp. z o.o., Macmillan Polska Sp. z o.o., Oxford University Press.

W skład tegorocznej Komisji Konkursowej wchodzili:
dr hab. Eugenia Sojka, Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.
dr Tomasz Soroka, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dr Sabina Sweta Sen- Podstawska, Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

mgr Rafał Madeja, Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Nauczyciele I LO w Żorach zaangażowani w ten projekt to:
mgr Hanna Mrozek-Granieczny
mgr Beata Kurzeja
mgr Hanna Oleś
 

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim finalistom za ich wysoki poziom wiedzy oraz wspaniałe prezentacje. Dziękujemy też nauczycielom i rodzicom za pomoc
w przygotowaniach.

Szósta edycja już za nami, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu Discover Canada 2020 !

 

 

 

  Imię i nazwisko Szkoła Nauczyciel Prezentacja multimedialna Egzamin ustny Wynik końcowy
1 Klaudia Stanisz I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Eliza Kulińska 38,75 38,75 77,50
2 Bartosz Miernik II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej Dorota Tuszycka

 

42,00 34,00 76,00
3 Wiktoria Luck XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie Anna Szewczyk

 

39,00 36,50 75,50
4 Aleksandra Rębisz III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach Małgorzata Osiejuk

 

39,75 35,25 75,00
5 Gabriel Marques Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej Beata Szymańska

 

40,25 31,75 72,00
6 Agata Procek II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu Karina Dziedzic

 

36,00 31,25 67,25
7 Angelika Karasewicz V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach Katarzyna Krawczyk-Strzelec

 

37,00 28,25 65,25
8 Mikołaj Oleś I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach Bożena Żurkowska

 

35,00 30,00 65,00
9 Dagmara Dąbek I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aleksandra Dul

 

39,75 23,50 63,25
10 Miłosz Kałucki IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie Agnieszka Mnich

 

32,00 30,00 62,00
11 Zofia Nowak III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach Beata Zygadlewicz-Kocus

 

22,25 25,25 47,50
12 Wiktor Małysa Zespół szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Anna Mateja

 

19,25 14,00 33,25