IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie

Discover Canada 2017

 

II ETAP (PÓŁFINAŁ)

 

Drugi etap konkursu odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu dnia  2 lutego 2017 r.  o godzinie 12:00.

Numer Sali: TBA

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego nie pokrywa kosztów związanych przyjazdem uczestników konkursu oraz ich opiekunów do Sosnowca.

Przebieg –Półfinału

 

12:00-12:10 Przywitanie

dr hab. Eugenia Sojka,  kierownik Centrum Studiów Kanadyjskich

12:10 -12:50 Wykład: TBA
13:15 –15:15
  • Uczniowie piszą pracę pisemną na jeden z siedmiu ogłoszonych tematów.
  • W czasie półfinału zostaną wylosowane trzy tematy, z których uczestnik wybiera jeden
  • Praca powinna zawierać  ok. 600 słów (dopuszczalna ilość słów: między 540-660)
  • Czas przeznaczony na tę część półfinału to 2 godziny (120  minut)

·         Liczba punktów możliwych do uzyskania: maximum 100 punktów.  Zasady ewaluacji eseju są podane na stronie internetowej konkursu.

 

16:00-17:00 ·         Uczniowie piszą test składający się z krótkich pytań otwartych dotyczących tematyki esejów (materiał z podanych stron internetowych i wybranych tekstów),  jak również bieżących informacji kulturowych i politycznych. 

·         Czas pracy z arkuszem: 60 minut

  • Arkusz zawiera 35 pytań otwartych

·         Liczba punktów możliwych do uzyskania: maximum 50 punktów

  • Odpowiedzi mogą zostać podane w równoważnikach zdań, punktach czy pojedynczych wyrazach.

 

                 Dodatkowe informacje
Wszystkie prace są kodowane.

Prace uczniów oceniają profesorowie i nauczyciele akademiccy powołani do Uniwersyteckiej Komisji Konkursu. Każda praca oceniana jest przez dwie osoby, a w przypadku różnicy zdań dotyczącej oceny, przez osobę trzecią.

 

  Do finału konkursu przechodzi maksymalnie 15 autorów prac, które otrzymały najwyższą ilość punktów.

 

  Pełna lista finalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 08.02.2017 r.

 

  Zakres materiału obowiązujący do III etapu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mt-oka.pl do dnia 10.02.2017 r.

 

  Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w  długopis lub pióro.

Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (legitymację szkolną lub dowód osobisty).

W przerwie uczniowie otrzymają kanapki i napoje.  W budynku Wydziału jest bar /restauracja.

  Informacja dotycząca możliwości zakwaterowania

Osoby, które potrzebują zakwaterowania w dniu przed lub po konkursie, mogą zwrócić się w tej sprawie do dyrekcji Domów Studenckich w Sosnowcu. Numer telefonu:
32-3689 407 lub 32 -3689 436
Zakwaterowanie jest odpłatne: 40 zł za nocleg w pokoju jednoosobowym

  Adres do korespondencji:  DiscoverCanada.konsultacjemerytoryczne@us.edu.pl

sabina.sen@us.edu.pl

 

Telefon do Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych:

 32-3640 892